Thema-uitwisseling

Thema-uitwisselingen onderzoek met de praktijk. 

Waar in de uitwisselingsbijeenkomsten meer de focus ligt op het onderzoek, komt de focus bij de thema-uitwisselingen meer te liggen op de implicaties voor de praktijk.

Onderzoekers en betrokkenen (professionals, cliënten en naasten) bespreken in een gezamenlijke bijeenkomst de bevindingen en dagen elkaar uitgedaagd om tot een plan te komen hoe de nieuwe inzichten uit het onderzoek in de praktijk ingebed kunnen worden.