Multi site onderzoeken

 • Het valideren van de ART monitor, een modelgetrouwheidsschaal om de mate van implementatie van het ART model te meten binnen teams en daarnaast het in kaart brengen van bevorderende en belemmerende factoren van de implementatie van ART in de praktijk. Lees meer over ART monitor

 • Onderzoek naar de werkzaamheid in de rehabilitatie naar van een cognitieve training (CRT) in combinatie met IPS in vergelijking met IPS zonder cognitieve training voor een cliëntenpopulatie met een vroege psychose.  Lees meer over CREW

 • Sinds de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg (2018) is er snellere doorstroom in de forensische keten en komen meer cliënten in beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Om cliënten met een strafrechtelijke titel hier goed te begeleiden is goede informatie-uitwisseling essentieel. Lees meer over De forensische cliënt op de juiste plek

 • This randomised multi-centre, single-blinded clinical trial is intended to compare IMR with treatment as usual for outpatient clients with a severe and persistent mental illness (SMI). Lees meer over Effectiveness of IMR ..

 • Dit onderzoek wil antwoord geven op de vraag of patiënten die een eerste psychotische episode hebben ondergaan, anti-psychotische medicatie moeten blijven gebruiken gedurende ten minste één jaar of dat herstel op lange termijn beter is wanneer ze hun medicatie geleidelijk verminderen. Lees meer over HAMLETT

 • HIC

  Meer informatie volgt in een later stadium. Lees meer over HIC

 • De praktijk heeft grote behoefte aan meetinstrumenten om herstel te meten en te ondersteunen bij het in kaart brengen van herstelwensen. Lees meer over I.ROC validatiestudie

 • IHT

  Intensive Home treatment (IHT) is in Nederland een relatief nieuw model voor het bieden van intensieve psychiatrische crisisbehandeling in de thuissituatie van de patiënt. Het is onduidelijk in hoeverre IHT-teams in Nederland modelgetrouw werken. Lees meer over IHT

 • Om een succesvolle (verbreding van de) implementatie van WRAP voor de toekomst te bewerkstelligen en de kwaliteit te helpen waarborgen, worden een implementatiehandreiking en een modelgetrouwheidsschaal voor WRAP ontwikkeld. Lees meer over Naar een bredere toepassing van WRAP

 • In dit pilotonderzoek wordt gekeken naar de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van de NECT-interventie in Nederland. Lees meer over NECT

 • Het doel van het landelijke onderzoek is om de effectiviteit van het werken volgens de Resourcegroepen-methodiek in FACT te onderzoeken voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, in vergelijking met FACT alleen. Lees meer over Resourcegroepen

 • Het doel van deze studie is het gewicht verminderen en de gezondheid verbeteren na 1 jaar bij personen met een ernstig psychiatrische aandoening die worden behandeld door FACT-teams, door middel van een op maat gesneden leefstijl interventie. Lees meer over SMILE

 • Met dit onderzoek wordt beoogd inzicht te krijgen in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de Boston Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) vergeleken een actieve controle conditie (ACC) voor patiënten met EPA die een wens hebben op het gebied van maatschappelijke participatie. Lees meer over Societal participation with Boston Psychiatric Rehabilitation..

 • Uit het werk van Romme en Escher is naar voren gekomen dat stemmenhoorders de behoefte hebben om in een veilige omgeving zonder vooroordelen open te kunnen praten over hun stemmen met andere stemmenhoorders. Lees meer over Stemmenhoordersgroepen

 • Dit betreft een vijfjarig prospectief cohort-onderzoek naar (verschillen in) het beloop en determinanten voor herstel onder mensen met een psychotische stoornis: 400 mensen met een vroege psychose en 600 mensen met een chronische psychose. Lees meer over UP’s studie

 • Het doel van het project is om een tool te ontwikkelen om meer (h)erkenning te geven aan slachtofferschap en andere tegenslagen bij sociale participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen, zodat er uiteindelijk meer ruimte komt voor participatie en herstel. Lees meer over Victoria

 • Binnen de zorg voor jeugd is er op dit moment nog weinig zicht op het verloop van het psychisch- en maatschappelijk functioneren van jongeren die worden behandeld met behulp van het F-ACT Jeugd zorgmodel. De resultaten lijken veelbelovend, maar zijn gebaseerd op kleinschalig onderzoek. Lees meer over Youth F-ACT

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.