Herdiagnostiek

In dit project wordt de effectiviteit van een geplande systematische toegepaste diagnostische second opinion onderzocht.

Volledige titel onderzoek

Herdiagnostiek

Uitgevoerd door

Eric Noorthoorn, GGNet            

Doelstelling en uitwerking

In dit project wordt de effectiviteit van een geplande systematische toegepaste diagnostische second opinion onderzocht. Het betreft een prospectief cohort onderzoek onder gemachtte cases en controles waarin zorgconsumptie en functioneren zoals gemeten met de HoNOS en de Mansa als uitkomstmaten worden gehanteerd

Hoe wordt dit gemeten

We maken gebruik van de zelf ontwikkelde analyse software, waar voor ieder van de projecten een aparte module is ontworpen. Alle data worden op niveau patient verzameld. Na bouwen databases volgt eenzijdige anonimisering.

Onder determinanten worden verzameld: 1. Demografische data; 2.Diagnosen; 3. E33 meldingen (overlast)

Onder mediatoren worden verzameld: 1. Afdeling; 2. Zorg afhankelijkheid en gebruik klinische voorziening; 3. Medicatiegebruik over tijd

Als uitkomstmaten worden verzameld: HONOS, Argus, suïcide incidenten, zorgkosten

Status van onderzoek

Eerste resultaten zijn beschikbaar

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties over dit onderzoek.

Verdere informatie

Geen informatie bekend.

Cookie settings