Herdiagnostiek EPA

De doelstelling is om een uitgebreide herdiagnostiek, en waar nodig aanvullende (complexe) aanvullende diagnostiek, uit te voeren bij een random steekproef van EPA cliënten zowel binnen de ambulante zorg en de klinieken. Daarbij wordt gekeken naar de primaire diagnose en co-morbide stoornissen. 

Volledige titel onderzoek

Project herdiagnostiek EPA

Uitgevoerd door (contactpersoon en instelling)

Arkin

Doelstelling en uitwerking

De doelstelling is om een uitgebreide herdiagnostiek, en waar nodig aanvullende (complexe) aanvullende diagnostiek, uit te voeren bij een random steekproef van EPA cliënten zowel binnen de ambulante zorg en de klinieken. Daarbij wordt gekeken naar de primaire diagnose en co-morbide stoornissen. 

Hoe wordt dit gemeten

We meten onder andere persoonlijk, maatschappelijk en symptomatisch herstel, sociodemografie, en diagnostiek (en veranderingen daarin).

Status van afronding

Pas gestart met de uitvoering

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties over dit onderzoek.

Verdere informatie

Geen informatie bekend.

Cookie settings