Resourcegroepen

Het doel van het landelijke onderzoek is om de effectiviteit van het werken volgens de Resourcegroepen-methodiek in FACT te onderzoeken voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, in vergelijking met FACT alleen.

Volledige titel onderzoek

Resourcegroepen in FACT: effecten, betekenis en implementatie

Contactpersoon

Cathelijn Tjaden; CTjaden@trimbos.nl

Deelnemende instellingen

De volgende 8 GGz-organisaties nemen deel aan het onderzoek met minstens 2 teams: Altrecht, Antes (dus ook BAVO/Delta/Bouman), Arkin, GGz Breburg, GGz Centraal, GGZ inGeest, Lentis, GGz NHN.

Doelstelling en uitwerking

Het doel van het landelijke onderzoek is om de effectiviteit van het werken volgens de Resourcegroepen-methodiek in FACT te onderzoeken voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, in vergelijking met FACT alleen. Daarnaast kijken we ook naar het implementatieproces en naar wat het opstarten van een Resourcegroep betekent voor cliënten, hun naasten en de professionals.

Korte beschrijving methodiek

Met de Resourcegroepen wordt een belangrijke stap gezet om belangrijke naasten structureel bij de behandeling te betrekken en om eigenaarschap en regie van de cliënt te vergroten. Volgens de methodiek vormt de cliënt en diens naasten, samen met de behandelaar en andere zorgprofessionals, een ondersteuningsteam: de Resourcegroep. Een Resourcegroep komt gemiddeld eens per drie maanden samen om hersteldoelen van de cliënt te bespreken en te bepalen welke rol elk groepslid kan spelen om deze doelen te bereiken. Hiernaast zijn er verschillende trainingen beschikbaar om de kennis, draagkracht en vaardigheden van de Resourcegroep-leden te ontwikkelen. De Resourcegroepen dragen zo bij aan een betere samenwerking van verschillende hulpbronnen en geven hiernaast meer zicht op de dagelijkse belasting van belangrijke naasten. Een ander kenmerkend onderdeel van de Resourcegroep is de continuïteit: de groep blijft bestaan, ook als er geen indicatie meer is voor behandeling binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGz). De GGz stapt dan uit de groep, maar de groep zelf blijft, nu als netwerk, om de cliënt heen staan, eventueel aangevuld met iemand van het sociale wijkteam of de praktijkondersteuner van de huisarts. Zo kan de Resourcegroep iemand blijvend ondersteunen in het persoonlijk en maatschappelijk herstel.

Meetinstrumenten en analyse

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. Kwantitatieve evaluatie: met een Randomised Controlled Trial (RCT) wordt onderzocht of deelname aan een Resourcegroep binnen FACT bijdraagt aan verbeterde cliëntuitkomsten ten opzichte van FACT zoals gewoonlijk. Primaire uitkomstmaat is empowerment (NEL), secundaire uitkomstmaten zijn: kwaliteit van leven (MANSA), persoonlijk herstel (I.ROC), sociale contacten (frequentie en ervaren kwaliteit), sociaal en maatschappelijk functioneren (WHODAS 2.0/GAF/SOFAS), tevredenheid met zorg (CSQ/domein naasten van de VSSS-EU) en zorggebruik en de daaraan verbonden kosten (TiC-P/EQ-5D-5L);
  2. Verdiepende, kwalitatieve evaluatie naar de inhoudelijke betekenis voor cliënten en RG-leden op casusniveau.

Status onderzoek

Data-verzameling

Publicaties

  • Tjaden, C. D., Mulder, C. L., van Weeghel, J., Delespaul, P., Keet, R., Castelein, S., ... & Kroon, H. (2019). The resource group method in severe mental illness: study protocol for a randomized controlled trial and a qualitative multiple case study. International Journal of Mental Health Systems13(1), 15.https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-019-0270-2
  • Nordén, T., Malm, U., & Norlander, T. (2012). Resource Group Assertive Community Treatment (RACT) as a tool of empowerment for clients with severe mental illness: a meta-analysis. Clinical practice and epidemiology in mental health: CP & EMH8, 144. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3502888/

Verdere informatie

Cookie settings