Active Recovery Triad (ART)

GGz Breburg houdt zich bezig met de doorontwikkeling van de gevalideerde ART modeltrouwschaal en doet onderzoek naar de verbinding van deze modeltrouwschaal met de I.ROC. Op deze manier worden trends bij de ART doelgroep zichtbaar gemaakt.

Volledige titel onderzoek

Active Recovery Triad (ART) in verbinding met onderzoek bij HIC, FACT, R-ACT en inzet ervaringsdeskundigen

Uitgevoerd door

Yolande Voskes & Margot Metz, GGz Breburg

Doelstelling en uitwerking

GGz Breburg houdt zich bezig met de doorontwikkeling van de gevalideerde ART modeltrouwschaal en doet onderzoek naar de verbinding van deze modeltrouwschaal met de I.ROC. Op deze manier worden trends bij de ART doelgroep zichtbaar gemaakt.

Hoe wordt dit gemeten

Binnen GGz Breburg worden de ART modeltrouwschaal en de I.ROC gemeten. Op basis van kwantitatieve trends, wordt verbinding gelegd tussen de modeltrouwschaal en de I.ROC bij de ART doelgroep. Ook worden de modeltrouwscores teruggekoppeld aan de teams en wordt de verbinding gelegd in de implementatie met FACT, HIC en R-ACT initiatieven en met inzet van ervaringsdeskundigheid.

Status van onderzoek

Lopend

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties over dit onderzoek.

Verdere informatie

Geen informatie bekend.

Cookie settings