Resource Group Assertive Community Treatment (R-ACT)

Resource Group Assertive Community Treatment (R-ACT) is een innovatieve methode om de samenwerking tussen formele en informele steunsystemen te verbeteren.

Volledige titel onderzoek

Resource Group Assertive Community Treatment (R-ACT) verbeteren binnen organisatie

Uitgevoerd door

Barbara Schaefer, Parnassia

Doelstelling en uitwerking

Resource Group Assertive Community Treatment (R-ACT) is een innovatieve methode om de samenwerking tussen formele en informele steunsystemen te verbeteren. Een resource groep bestaat uit mensen die zijn uitgekozen door de cliënt, omdat zij voor hem of haar belangrijk zijn en die hem of haar helpen om persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken. De volgende doelstellingen hoopt men te bereiken: 1. De cliënt ervaart meer regie en invloed over de geboden zorg en eigen leven;2. Het aanboren en benutten van bestaande hulpbronnen en partners rond de cliënt waardoor deze zich meer verbonden voelt en zich beter staande kan houden in samenleving; 3. Meer continuïteit omdat de resourcegroep ook de keten beter kan verbinden (FACT-zorg, sociaal domein).

Hoe wordt dit gemeten

Door middel van de IHS en het meten van de implementatiegraad door middel van modeltrouw scores. In de toekomst waarschijnlijk ook andere specifieke proces- en uitkomstmaten (m.b.t. de uitkomstmaten willen we aansluiting zoeken met al lopende onderzoeken en verder denken we bijvoorbeeld ook aan big-data onderzoek en/of spiegelscan ingevuld door naasten/familie (van Ypsilon, en/of wellicht Quickscan door het team?) en/of de INSPIRE).

Status van onderzoek

Lopend

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties over dit onderzoek.

Verdere informatie

Geen informatie bekend.

Cookie settings