Betrokkenheid triade BHP

Wat heeft het team nodig om de participatie van de cliënt en naasten te kunnen realiseren in de behandelplanbespreking?

Volledige titel onderzoek

Betrokkenheid van cliënt en familie in de behandelplanbespreking

Uitgevoerd door

Michelle Hendriks, Reinier van Arkel

Doelstelling en uitwerking

Wat heeft het team nodig om de participatie van de cliënt en naasten te kunnen realiseren in de behandelplanbespreking?

Hoe wordt dit gemeten

Interviews met verpleegkundigen.

Status van onderzoek

Gestart

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties over dit onderzoek.

Verdere informatie

Geen informatie bekend.

Cookie settings