Fidelity of Rehabilitation (FiRe)

Validatieonderzoek naar een fidelitymaat voor IRB.

Volledige titel

Fidelity of Rehabilitation (FiRe): evaluation of a fidelity measure to promote implementation of evidence-based rehabilitation

Uitgevoerd door

Sarita Sanches, Wilma Swildens, Jooske van Busschbach, Jaap van Weeghel, Tom van Wel

Doelstelling en uitwerking

Validatieonderzoek naar een fidelitymaat voor IRB

Hoe wordt dit gemeten

Meer informatie volgt in een later stadium

Status van onderzoek

Meer informatie volgt in een later stadium

Publicaties

Verdere informatie

Geen informatie bekend.

Cookie settings