Victoria

Het doel van het project is om een tool te ontwikkelen om meer (h)erkenning te geven aan slachtofferschap en andere tegenslagen bij sociale participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen, zodat er uiteindelijk meer ruimte komt voor participatie en herstel.

Volledige titel onderzoek

Victoria onderzoek

Contactpersoon

Wendy Albers; w.m.m.albers@uvt.nl

Deelnemende organisaties

GGzE, Parnassia (voormalig Dijk & Duin), TiU – Tranzo, R92, NWO

Doelstelling en uitwerking

Mensen met ernstige psychische aandoeningen ervaren meer slachtofferschap en andere tegenslagen bij sociale participatie dan de rest van de bevolking. Daarnaast ervaren ze ook vaker stigmatisering en discriminatie. Deze tegenslagen vormen belangrijke barrières voor participatie en herstel. Binnen de ambulante teams zijn er weinig tools om daar op een structurele en systematische manier mee om te gaan. Het doel van het project was om zo’n tool te ontwikkelen om meer (h)erkenning te geven aan deze nare ervaringen, zodat er uiteindelijk meer ruimte komt voor participatie en herstel.

Korte beschrijving methodiek

Het is een gespreksmodule voor de professional die bestaat uit vier simpele stappen, waarbij samen met de cliënt wordt onderzocht of er sprake is van problemen rondom participatie. Vervolgens wordt bekeken of binnen het vermijden of vastlopen in participeren sprake is van een nare ervaring. Die wordt geanalyseerd door aan te sluiten bij het narratief van de cliënt, met als doel meer bewustwording en begrip te creëren tussen cliënt en hulpverlener voor deze tegenslag. Door te kijken naar de onderliggende wens van de cliënt om zich in deze specifieke situatie te begeven, wordt weggegaan van het negatieve door er een leerervaring van te maken, en weer ruimte te creëren voor bijv. IPS, NECT of een rehabilitatietraject.

Meetinstrumenten en analyse

SFS, Veiligheidsmonitor, Inventarisatielijst sociale steun, DISC-12, MANSA, MHCS, HoNOS, specifieke vragen omtrent de interventie en IRB. Analyses: we hebben een latente klasse analyse gedaan, binnen de RCT een longitudinale multilevel analyse (lineair mixed models en GEE), en binnen de procesevaluatie mixed methods met oa kwalitatieve semi-gestructureerde interviews.

Status van onderzoek

Dataverzameling is afgerond, het project zelf wordt in oktober ‘19 afgerond.

Publicaties

Verdere informatie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.