Naar een bredere toepassing van WRAP

Om een succesvolle (verbreding van de) implementatie van WRAP voor de toekomst te bewerkstelligen en de kwaliteit te helpen waarborgen, worden een implementatiehandreiking en een modelgetrouwheidsschaal voor WRAP ontwikkeld.

Contactpersoon

Ankie Lempens; alempens@trimbos.nl

Deelnemende organisaties

Pameijer, AVV, Enik/Lister, HVO Querido, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Breburg. Onderzoek door KC Phrenos en Trimbos-instituut.

Doelstelling en uitwerking

De WRAP-training is een interventie die effectief is gebleken voor het herstel van mensen met  een psychische kwetsbaarheid. De training wordt in een groeiend aantal praktijken aangeboden aan een steeds bredere doelgroep. Om een succesvolle (verbreding van de) implementatie van WRAP voor de toekomst te bewerkstelligen en de kwaliteit te helpen waarborgen, worden een implementatiehandreiking en een modelgetrouwheidsschaal voor WRAP ontwikkeld. Zodat in de toekomst meer mensen (nog beter) kunnen profiteren van WRAP.

Korte beschrijving methodiek

Uit deskresearch en expertraadpleging leiden we de essentiële elementen van WRAP af. Deze vormen de basis voor een modelgetrouwheidsschaal, die in een aantal WRAP-praktijken wordt getest. Door middel van groepsinterviews in zes WRAP-prakijken - met managers, trainers, coördinatoren en cursisten – bepalen we de belemmerende en bevorderende factoren van implementatie van WRAP. De praktijken stellen nadien elk een plan van aanpak op ter verbetering van de implementatie en gaan hiermee een half jaar aan de slag. Na dit half jaar worden ze opnieuw geïnterviewd waaruit leerpunten worden afgeleid. Op basis hiervan wordt de implementatiehandreiking ontwikkeld en de modelgetrouwheidschaal definitief gemaakt.

Meetinstrumenten en analyse

  • Deskresearch
  • Expertraadpleging (Delphi en focusgroepen)
  • Groepsinterviews in 6 prakijken in twee rondes
  • Actieonderzoek

Status van onderzoek

Dataverzameling (afronding einde najaar 2020).

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties over dit onderzoek.

Verdere informatie

Geen informatie bekend.

Cookie settings