CREW

Onderzoek naar de werkzaamheid in de rehabilitatie naar van een cognitieve training (CRT) in combinatie met IPS in vergelijking met IPS zonder cognitieve training voor een cliëntenpopulatie met een vroege psychose. 

Volledige titel onderzoek

Enhancing Supported Employment with Cognitive Remediation in early psychosis: 18-month results from a Randomized Controlled Trial

Contactpersoon

Daniëlle van Duin, (dduin@trimbos.nl)

Deelnemende organisaties

Antes (BAVO Europoort), Arkin, GGz Breburg, GGZ Drenthe, GGZ Oost Brabant, GGNet, Mondriaan, Parnassia Noord, Pro Persona, UMC Groningen

Doelstelling en uitwerking

Onderzoek naar de werkzaamheid in de rehabilitatie naar van een cognitieve training (CRT) in combinatie met IPS in vergelijking met IPS zonder cognitieve training voor een cliëntenpopulatie met een vroege psychose. 

Korte beschrijving methodiek

Het CREW onderzoek is een multisite RCT die kijkt naar de toegevoegde waarde van een cognitieve training in combinatie van IPS in de rehabilitatie naar werk en opleiding ten opzichte van een controlegroep die IPS in combinatie met een passieve controle interventie kreeg. De cliënten werden maandelijks onderzocht op werk- en opleidingsuitkomsten en werden op baseline, post-treatment en 18 maanden na baseline (follow-up) getest op verbeteringen in symptomen, cognitie, empowerment en zelfstigma.

Meetinstrumenten en analyse

Primaire uitkomstmaat
Maandelijkse gegevens van werk en opleiding werden bij de trajectbegeleider uitgevraagd. Daarmee werd, de employment rate het aantal uur gewerkt en de duur van het werk en de opleiding gemeten

Secondaire uitkomstmaat
Op baseline, post-treatment en follow-up werden demografische gegevens uitgevraagd, symptomen uitgevraagd door middel van de PANSS, cognitieve tests uitgevoerd (CPT, WCST, WLT, TMT, digit span en de CFQ) en werden vragenlijsten op het gebied van zelfstigma (ISMI) en empowerment (NEL) uitgevraagd.

Status van onderzoek

Afrondende fase

Publicaties

Er zijn nog geen over dit onderzoek.

Verdere informatie

Cookie settings