Screener voor Intelligentie en Leerbeperkingen (SCIL)

Doelstelling van dit onderzoek is met onze zorg beter aan te sluiten op verstandelijk niveau van de cliënt.

Volledige titel onderzoek

Screener voor Intelligentie en Leerbeperkingen (SCIL) 

Uitgevoerd door 

Jeanette Nieuwenhuis, GGNet

Doelstelling en uitwerking

In dit project wordt in de gehele GGZ populatie, van de voordeur tot bij de langdurige verblijfpopulatie de prevalentie van licht verstandelijke beperking (IQ: 50-70, ontwikkelingsleeftijd 7/8 tot +/- 12 jaar) en zwakbegaafdheid (IQ: 70-85, ontwikkelingsleeftijd 11/12 tot +/- 16 jaar) vastgesteld met behulp van de SCIL. Doelstelling: beter aansluiten zorg op verstandelijk niveau cliënt.

Hoe wordt dit gemeten

We maken gebruik van de zelf ontwikkelde analyse software, waar voor ieder van de projecten een aparte module is ontworpen. Alle data worden op niveau patient verzameld. Na bouwen databases volgt eenzijdige anonimisering.

Onder determinanten worden verzameld: 1. Demografische data; 2.Diagnosen; 3. E33 meldingen (overlast)

Onder mediatoren worden verzameld: 1. Afdeling; 2. Zorg afhankelijkheid en gebruik klinische voorziening; 3. Medicatiegebruik over tijd

Als uitkomstmaten worden verzameld: HONOS, Argus, suïcide incidenten, zorgkosten

Status van onderzoek

Eerste resultaten zijn beschikbaar

Publicaties

Verdere informatie

Cookie settings