Multidisciplinaire leefstijl-bevorderende behandeling in beschermde woonvormen (MULTI_sh studie)

Verkenning in hoeverre de MULTI behandeling in de klinieken vertaald kan worden naar beschermde woonvormen en in hoeverre dit gezondheidswinst oplevert.

Volledige titel onderzoek

MULTI_sh studie (multidisciplinaire leefstijl-bevorderende behandeling in beschermde woonvormen)

Uitgevoerd door

Jeroen Deenink (j.deenik@GGzcentraal.nl, GGZ Centraal

Doelstelling en uitwerking

Verkenning in hoeverre de MULTI behandeling in de klinieken vertaald kan worden naar beschermde woonvormen en in hoeverre dit gezondheidswinst oplevert.

Hoe wordt dit gemeten

Meten van beweging (ActiGraph GT3X+), lichamelijke en geestelijke gezondheid (somatische screening, BPRS), bewegingsstoornissen (St. Hans Rating Scale) in een cluster gerandomiseerde pilot trial.

Status van onderzoek

Dataverzameling bijna afgerond, analyse gestart.

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties over dit onderzoek.

Verdere informatie

Geen informatie bekend.

Cookie settings