Effectiviteit van bewegingstherapie bij patiënten met ernstige depressie

In hoeverre heeft bewegingstherapie bij mensen met ernstige depressie effect op lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Volledige titel onderzoek

Effectiviteit van bewegingstherapie bij patiënten met ernstige depressie (EFFORT-D studie; promotieonderzoek)

Uitgevoerd door

F. Kruisdijk, GGZ Centraal

Doelstelling en uitwerking

In hoeverre heeft bewegingstherapie bij mensen met ernstige depressie effect op lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Hoe wordt dit gemeten

Fietstest en o.b.v. vragenlijst- en screeningsdata.

Status van onderzoek

Afgerond, promotie gepland voorjaar 2020 (VU Amsterdam)

Publicaties

Verdere informatie

Cookie settings