Uitkomsten van Wijkgericht werken

Een quasi-experimenteel onderzoek, aangevuld met kwalitatief onderzoek naar uitkomsten van GGZ in de wijk.

Volledige titel onderzoek

Uitkomsten van Wijkgericht werken

Uitgevoerd door 

Wilma Swildens en Danine van Rijswijk, Altrecht/Lister

Doelstelling en uitwerking

Een quasi-experimenteel onderzoek, aangevuld met kwalitatief onderzoek naar uitkomsten van GGZ in de wijk

Hoe wordt dit gemeten

Meer informatie volgt in een later stadium

Status van onderzoek

Meer informatie volgt in een later stadium

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties over dit onderzoek.

Verdere informatie

Cookie settings