Focus on LOCUS

Er is internationaal weinig onderzoek gedaan naar de bijdrage van beschermd wonen aan re-integratie en herstel.  Met name voor de doelgroep jongvolwassenen is persoonlijke groei en re-integratie van groot belang. Locus voegt een behandelcomponent in vivo toe aan beschermd wonen.

Volledige titel

Focus on LOCUS

Uitgevoerd door

Kwintes in samenwerking met Tranzo, Tilburg University

Doelstelling en uitwerking

Er is internationaal weinig onderzoek gedaan naar de bijdrage van beschermd wonen aan re-integratie en herstel.  Met name voor de doelgroep jongvolwassenen is persoonlijke groei en re-integratie van groot belang. In de praktijk ervoer men een toename van jongvolwassenen met lage zelfregulering in het beschermd wonen. Locus is hiertoe ontwikkeld en voegt een behandelcomponent in vivo toe aan beschermd wonen. Als aanbod bestaat het inmiddels tien jaar en is het voorbij de ontwikkel- en pilotfase. Pilotstudies laten een hoge klanttevredenheid zien en bieden indicaties voor succesvolle uitstroom: na een gemiddelde begeleiding van 1,7 jaar stroomde driekwart uit naar zelfstandig wonen met of zonder ambulante begeleiding. In dit onderzoek zal een procesevaluatie plaatsvinden en wordt een literatuurreview gedaan waarna conform het TIDieR framework  een interventiebeschrijving met fidelitymaat wordt gemaakt ter voorbereiding op een multi site RCT en ter bevordering van uniforme praktijkvoering.

Hoe wordt dit gemeten

Literatuurreview, kwalitatieve interviews, document analyse, secundaire analyses op pilot data, interne evaluaties en een business case onderzoek, en jaarlijkse fidelity metingen.

 Status van onderzoek

Looptijd 1 november 2019-23

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties over dit onderzoek.

Verdere informatie

Geen informatie bekend.

Cookie settings