Kortdurend beschermd wonen

In oktober 2016 heeft Emergis in Terneuzen een nieuwe beschermende woonvorm geopend. Dit is geen traditionele beschermende woonvorm maar een nieuw woonconcept dat sterk gericht is op herstel, het benutten van eigen kracht en tijdelijk wonen. 

Volledige titel onderzoek

Kortdurend beschermd wonen

Uitgevoerd door

Bianca van Teeffelen, Emergis

Doelstelling en uitwerking

In oktober 2016 heeft Emergis in Terneuzen een nieuwe beschermende woonvorm geopend. Dit is geen traditionele beschermende woonvorm maar een nieuw woonconcept dat sterk gericht is op herstel, het benutten van eigen kracht en tijdelijk wonen.      

In de beschermende woonvorm werken cliënten actief en intensief aan het vergroten van hun zelfredzaamheid en gaan ze op zoek naar een passende volgende woonruimte. Er wordt getraind op verschillende levensgebieden zoals:

  • koken, het huishouden voeren en zelfverzorging;
  • werken of dagbesteding;
  • financiën op orde krijgen;
  • sociale contacten opbouwen en onderhouden.

Om in twee jaar een stap naar zelfstandigheid te kunnen maken, stelt elke cliënt samen met de begeleiders een weekprogramma op, waarin actief werken aan herstel centraal staat. Dit weekprogramma staat in het teken van de doelen die de cliënt zelf graag wil bereiken en doelen die nodig zijn om uiteindelijk daadwerkelijk de stap naar zelfstandiger wonen te kunnen maken.

Hoe wordt dit gemeten

  1. T/m september 2017 evalueren op drie momenten: instroom cliënten, vorderingen team en cliënten, vraag en aanbod trainingsprogramma, woningen.
  2. ROPI

Status van onderzoek 

Nieuwe woonvorm is geopend en loopt. Eerste meting ROPI heeft plaatsgevonden in 2017, hermeting nog niet. Deze staat gepland voor 2019/2020.

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties over dit onderzoek.

Verdere informatie

Geen informatie bekend.

Cookie settings