Inzet ervaringsdeskundigheid

Onze ambitie is dat ervaringsdeskundigheid een gewaardeerde en erkende discipline is, die structureel ingezet wordt voor het herstel van cliënten. In aansluiting hierop is de afgelopen 2 jaar ingezet op verdere professionalisering. Hier wordt ook op dit moment nog hard aan gewerkt.

Volledige titel onderzoek

Inzet van ervaringsdeskundigheid

Uitgevoerd door

Anouk Verhagen, Emergis

Doelstelling en uitwerking

Onze ambitie is dat ervaringsdeskundigheid een gewaardeerde en erkende discipline is, die structureel ingezet wordt voor het herstel van cliënten. In aansluiting hierop is de afgelopen 2 jaar ingezet op verdere professionalisering. Hier wordt ook op dit moment nog hard aan gewerkt.

Doelen

 1. Verdere professionalisering inzet ervaringsdeskundigheid
 2. Het ontwikkelen van een herstelacademie nieuwe stijl waarin begrippen als vrije ruimte, peer support en zelfhulp voorop staan
 3. Het versterken van de inzet van familie-ervaringsdeskundigen.

Interventies

 1. Doorontwikkelen visie op/beleid rondom inzet ervaringsdeskundigheid:
  1. continuering scholingsbeleid voor ervaringswerkers
  2. functiedifferentiatie -> opstellen nieuwe functieprofielen
  3. adequate in- en doorstroom
 2. Pilot herstelacademie nieuwe stijl
 3. Ontwikkelen visie op/beleid rondom inzet familie-ervaringsdeskundigheid

Hoe wordt dit gemeten

 1. Professionalisering inzet ervaringswerkers:
  a.      x%  van de ervaringswerkers is geschoold
  b.      Nieuwe functieprofielen
  c.       Emergis-breed geïmplementeerd beleid ten aanzien van in- en doorstroom
 2. Geïmplementeerde herstelacademie nieuwe stijl
 3. Visie op/beleid rondom inzet familie-ervaringsdeskundigheid

Status van onderzoek

Opstart

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties over dit onderzoek.

Verdere informatie

Geen informatie bekend.

Cookie settings