Kwalitatieve onderzoeken door ervaringsdeskundigen in opleiding

Ervaringsdeskundigen in opleiding doen continu verschillende kwalitatieve onderzoeken naar de inzet van ervaringsdeskundigheid in verschillende teams en afdelingen om inzichtelijk te maken op welke manier ED wordt ingezet, wat daarin wenselijk is en wat daarin nog ontwikkeld moet worden.

Volledige titel onderzoek

Kwalitatieve onderzoeken door ervaringsdeskundigen in opleiding

Uitgevoerd door 

Ervaringsdeskundigen GGZ Friesland

Doelstelling en uitwerking

Ervaringsdeskundigen in opleiding doen continu verschillende kwalitatieve onderzoeken naar de inzet van ervaringsdeskundigheid in verschillende teams en afdelingen om inzichtelijk te maken op welke manier ED wordt ingezet, wat daarin wenselijk is en wat daarin nog ontwikkeld moet worden. Denk bijvoorbeeld aan de rol van ED in de samenwerking tussen FACT en Beschermd wonen of de wijze waarop ED’s op de afdeling kunnen bijdragen aan het vergroten van de eigen regie van cliënten.

Hoe wordt dit gemeten

Afhankelijk van team en vraag, maar kwalitatief. Denk aan focusgroepen, interviews etc.

Status van onderzoek

Lopend

Publicaties

Verdere informatie

Geen informatie bekend.

Cookie settings