Onderzoek bij Arkin

 • Het programma Ambulantisering Amsterdam onderzoekt de gevolgen van de toenemende ambulante zorg- en dienstverlening aan mensen met een EPA voor cliënten, hun naasten, omwonenden, hun zorg- en dienstverleners en de gemeente. Lees meer over Ambulantisering Amsterdam

 • Het valideren van de ART monitor, een modelgetrouwheidsschaal om de mate van implementatie van het ART model te meten binnen teams en daarnaast het in kaart brengen van bevorderende en belemmerende factoren van de implementatie van ART in de praktijk. Lees meer over ART monitor

 • Onderzoek naar de werkzaamheid in de rehabilitatie naar van een cognitieve training (CRT) in combinatie met IPS in vergelijking met IPS zonder cognitieve training voor een cliëntenpopulatie met een vroege psychose.  Lees meer over CREW

 • Dit onderzoek wil antwoord geven op de vraag of patiënten die een eerste psychotische episode hebben ondergaan, anti-psychotische medicatie moeten blijven gebruiken gedurende ten minste één jaar of dat herstel op lange termijn beter is wanneer ze hun medicatie geleidelijk verminderen. Lees meer over HAMLETT

 • In dit project wordt de effectiviteit van een geplande systematische toegepaste diagnostische second opinion onderzocht. Lees meer over Herdiagnostiek

 • De doelstelling is om een uitgebreide herdiagnostiek, en waar nodig aanvullende (complexe) aanvullende diagnostiek, uit te voeren bij een random steekproef van EPA cliënten zowel binnen de ambulante zorg en de klinieken. Daarbij wordt gekeken naar de primaire diagnose en co-morbide stoornissen.  Lees meer over Herdiagnostiek EPA

 • IHT

  Intensive Home treatment (IHT) is in Nederland een relatief nieuw model voor het bieden van intensieve psychiatrische crisisbehandeling in de thuissituatie van de patiënt. Het is onduidelijk in hoeverre IHT-teams in Nederland modelgetrouw werken. Lees meer over IHT

 • Dit onderzoek is een samenwerking van GGZ inGeest en Arkin en heeft als doel om in een gerandomiseerde control studie na te gaan of Intensive Home Treatment (IHT) voor patiënten in of onmiddellijk na een psychiatrische crisis voor minder klinische opnames zorgt. Lees meer over IHT RCT

 • 3 onderzoeken op het gebied van implementatie. Lees meer over Implementatie ART model

 • Het doel van het landelijke onderzoek is om de effectiviteit van het werken volgens de Resourcegroepen-methodiek in FACT te onderzoeken voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, in vergelijking met FACT alleen. Lees meer over Resourcegroepen

 • Arkin is in januari 2019 gestart met een experiment waarbij de administratieve belasting voor medewerkers is gereduceerd. Samen met ministerie, zorgverzekeraars en NZA is afgesproken dat er onder andere geen tijd meer hoeft te worden geschreven gedurende het experiment. Lees meer over Waardegedreven zorg

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.