Kwantitatieve monitor

Kwantitatieve monitor nieuwe stijl van start!

Vanaf juli 2019 gaat de kwantitatieve monitor nieuwe stijl van start! In deze nieuwe vorm zal het van elkaar leren centraal komen te staan en zal de nadruk gaan liggen op het delen en uitwisselen van nieuwe, lopende en afgeronde onderzoeken bij de deelnemende instellingen. We gaan dit gezamenlijk bereiken door middel van de onderstaande vier onderdelen.

  1. Een overzicht van alle startende, lopende en afgeronde onderzoeksprojecten bij de deelnemende instellingen. In dit overzicht zullen alle onderzoeken, gericht op herstel en preventie van de EPA doelgroep die mede door de deelnemende instellingen worden uitgevoerd, worden geplaatst. Deze onderzoeken zullen per thema worden geplaatst op de site zodat voor iedereen zichtbaar is welke ontwikkelingen er plaatsvinden.
  2. Uitwisselingsbijeenkomsten van onderzoeksmethoden en resultaten op themaniveau. In deze uitwisselingsbijeenkomsten zullen per bijeenkomst op twee door de instellingen gekozen thema’s lopende onderzoeksprojecten worden gepresenteerd. In de bijeenkomsten zullen de resultaten van het onderzoek en de implicaties voor de praktijk en/of vervolgonderzoek worden besproken. Ook zal er worden ingezoomd op de gebruikte methoden en analysetechnieken.
  3. Thema-uitwisselingen onderzoek met de praktijk. Waar in de uitwisselingsbijeenkomsten meer de focus ligt op het onderzoek, zal bij de thema-uitwisselingen de focus meer komen te liggen op de implicaties voor de praktijk. Onderzoekers en betrokkenen (professionals, cliënten en naasten) zullen in een gezamenlijke bijeenkomst de bevindingen bespreken en worden uitgedaagd om tot een plan te komen hoe de nieuwe inzichten uit het onderzoek in de praktijk ingebed kunnen worden.
  4. Naar behoefte: gezamenlijke monitoring op themaniveau. Indien op een specifiek thema behoefte is aan het inventariseren van de stand van zaken in het land door middel van een monitor of een eenmalige kennisbundeling, dan wordt dit door het monitorteam gefaciliteerd.

Een gedetailleerde uitwerking van de kwantitatieve monitor nieuwe stijl is terug te vinden in onderstaand werkplan. Voor meer informatie kan u terecht bij Lars de Winter en Maaike van Vugt