Kwantitatieve monitor

Kwantitatieve monitor nieuwe stijl van start!

In juli 2019 ging de kwantitatieve monitor nieuwe stijl van start! In deze nieuwe vorm staat het van elkaar leren centraal en ligt de nadruk op het delen en uitwisselen van nieuwe, lopende en afgeronde onderzoeken bij de deelnemende instellingen. We bereiken dit gezamenlijk door middel van de onderstaande 4 onderdelen.

Onderzoeksoverzicht

Uitwisselings-bijeenkomsten

 

Een overzicht van alle startende, lopende en afgeronde onderzoeksprojecten bij de deelnemende instellingen.
Lees meer >

Uitwisselingsbijeenkomsten van onderzoeksmethoden en resultaten op themaniveau.
Lees meer >

 

Thema-uitwisseling

Gezamenlijke monitoring

 

Thema-uitwisselingen onderzoek met de praktijk.
Lees meer >

Gezamenlijke monitoring op themaniveau. 
Lees meer >

 

Een gedetailleerde uitwerking van de kwantitatieve monitor nieuwe stijl is terug te vinden in onderstaand werkplan. Voor meer informatie kan u terecht bij Lars de Winter en Maaike van Vugt

 

Cookie-instellingen