Kwalitatieve monitor 2e cyclus

In het nieuwe format hebben we de 2 werkvormen tot 1 jaarlijkse Spiegeldag ineengeschoven. Op 1 dag komen zowel de breedte van het actieplan als de verdieping op een onderdeel daarvan (thema) aan bod. Het verslag van de uitkomsten van de bijeenkomst leggen we al tijdens de bijeenkomst.

Wat is de Spiegeldag?
De Spiegeldag is een uitwisseling tussen triadische teams (cliënten, naasten, professionals en beleid) van 2 instellingen. De dag is opgezet volgens een vast format, waarbij zowel brede uitwisseling (1 actieplan) als verdieping (2 thema's) centraal staan.

Eén instelling is de ontvanger en brengt het eigen actieplan in, de andere instelling gaat op bezoek en geeft feedback op dit plan. Beide instellingen brengen een verdiepend thema uit het eigen actieplan in. Zo komen beide teams aan bod door elkaar vragen te stellen en te vertellen over(aspecten van) het eigen herstelbeleid en dat van de ander. Na afloop keert iedereen verrijkt met antwoorden naar huis terug.

Van 2 naar 1
In de afgelopen anderhalf jaar deelden de HvI-instellingen ervaringen, inzichten en ideeën in een georganiseerde collegiale uitwisseling: de FAT en de MoVIT. Bij het Feedback Actieplan in Triade (FAT) stond daarbij telkens het actieplan van 1 instelling centraal. Vanuit verschillende invalshoeken bekeek het triadisch team van een collega instelling het actieplan. In MoVIT stelden teams van 2 instellingen samen een plan van aanpak rond zelfgekozen thema’s op.

Deelname aan de 2 typen sessies leverde de deelnemende teams veel inspiratie en inzichten op, maar het kostte de deelnemers ook relatief veel tijd. Met de Spiegeldag houden we de voordelen, maar dan met minder tijdsinvestering.

Neem voor meer informatie contact op met Dorothé van Slooten (Kenniscentrum Phrenos) en Ankie Lempens (Trimbos Instituut).

Lees meer in de brochure Spiegelbijeenkomst

Cookie settings