Kwalitatieve monitor 1e cyclus

In de eerste cyclus bestaat de kwalitatieve monitor uit de Feedback Actieplan in Triade (FAT) en de Model voor Intercollegiale Teamuitwisseling (MoVIT).

FAT

‘Gluren bij de buren’ levert mooie inzichten, bruikbare informatie en daarmee kwaliteitswinst op, voor beide partijen.  Dit blijkt uit de evaluatie en analyse van de opbrengst van Feedback Actieplan in Triade (FAT); dat in het afgelopen jaar werd uitgevoerd als onderdeel van de kwalitatieve monitor van Herstel voor Iedereen.

Er is veel beweging in het herstelbeleid van de aangesloten instellingen, zo blijkt uit een analyse van de feedback die de instellingen elkaar gaven. Er worden op alle fronten stappen richting meer herstel gezet. De kritische noten die instellingen bij elkaar kraakten, zijn inmiddels veelal aangepakt of onderhanden. Veel instellingen werken aan een nieuw of hernieuwd actieplan. En er valt zeker ook nog meer winst te behalen. Met name op het gebied van het naastenbeleid. Het ontvangen van feedback vanuit een collega-instelling wordt door de meeste instellingen gewaardeerd, omdat het de eigen organisatie een spiegel voorhoudt. 

Triadische teams van vijftien instellingen uit het Actieplatform Herstel voor Iedereen waren in de afgelopen anderhalf jaar betrokken bij in totaal tien FAT-bezoeken. Ze hielden het actieplan van een collega-instelling tegen het licht, proefden de sfeer op instellingsterreinen, in cliënthuiskamers en herstelwerkplaatsen, luisterden naar verhalen over visie en ambities, spraken bewondering uit en stelden kritische vragen. Het monitoringteam van Herstel voor Iedereen interviewde bestuurders en andere betrokkenen van dertien instellingen over het nut en de opbrengst van FAT en bestudeerde de verslagen die nadien werden opgesteld.

Lees hier verder:

MoVIT

Bij MoVIT wisselen teams van verschillende instellingen gedurende een dagdeel ervaringen uit. De methodiek is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met experts en raadpleging van panels bestaande uit hulpverleners, cliënten, beleidsmedewerkers en teamleiders.

Centraal in MoVIT staat de visie dat een systeem zich positief ontwikkelt zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, wat hen blij maakt en wat ze graag willen voor de toekomst.

Verslagen

Naar de 2e cyclus

Cookie settings