Herstel bij GGZ inGeest: Community building als antwoord op ambulantisering GGZ?

July 31, 2019

Bijspringen & Versterken is een vernieuwende aanpak, waar community building en zorg voor kwetsbare inwoners elkaar ontmoeten. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht deze aanpak in de Amstelveense wijk Bankras/Kostverloren.

GGZ inGeest, Ons Tweede Thuis (LVB), RIBW K/AM, Participe (Welzijn), Brentano (Ouderenzorg) en woningbouwvereniging Eigen Haard werken samen aan een inclusieve wijk. Het onderzoek bevat zowel de casusanalyse Effectencalculator als de analyse van de buurteffecten, het Effectenplein.

Download hier het volledige onderzoek.

 

Cookie settings