Jan Berndsen: Ervaringsdeskundigen per definitie nodig

03-05-2019

'Wil je je organisatie zo inrichten dat klanten de ruimte voelen om ingewikkelde herstelprocessen aan te gaan, dan heb je per definitie ervaringsdeskundigen in je organisatie nodig.' 

'Je moet er ook zijn wanneer het moeilijk gaat met klanten. Daarvoor moet je mensen in dienst hebben die zelf die ervaring hebben.'

Jan Berndsen tijdens de werkconferentie van 11 maart 2019.

Cookie-instellingen