Webinar A life less lonely

Begin

23-04-2021 om 13:00

Einde

23-04-2021 om 15:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Over relaties en eenzaamheid bij mensen met ernstige psychische problemen.

Mensen zijn op vele manieren onderling verbonden en op elkaar aangewezen. In ons eentje kunnen we immers niet in onze emotionele, sociale en materiële behoeften voorzien. Daarvoor is enig ‘sociaal kapitaal’ nodig: relaties die gekenmerkt worden door wederkerigheid en onderling vertrouwen, en die ons in staat stellen om ieders wensen en doelen te realiseren. Vooral duurzame verbindingen – zoals familiebanden, vriendschappen en partnerrelaties – zijn hierbij van groot belang. Natuurlijk geldt dit ook voor degenen onder ons die met (ernstige) psychische problemen te kampen hebben. Bij hen kunnen betekenisvolle relaties het herstelproces stimuleren. Omgekeerd leidt het herstelproces tot het aangaan van betekenisvolle relaties: als herstel op gang komt, wordt vaak het oude netwerk weer deels geactiveerd en zoekt men ook nieuwe contacten.

Niettemin ervaren veel mensen met ernstige psychische problemen grote tekorten in hun sociale leven. Zij lopen het risico te vereenzamen en gemarginaliseerd te raken. Behoeften aan gezelschap, intieme relaties en seksualiteit blijven heel vaak onvervuld.

Ervaren zij deze problemen nog sterker in deze tijd van besmettingsgevaar, lockdowns en andere contactbeperkingen? Voor een deel van hen zal dat het geval zijn, maar voor anderen kan het gedeeltelijk ook opluchten als sommige sociale verplichtingen wegvallen.

Dikwijls ontbreekt het aan gerichte ondersteuning bij het aangaan en behouden van sociale contacten en relaties. Mogelijk onderschatten hulpverleners de problemen en wensen van hun cliënten op dit gebied, achten zij zichzelf onvoldoende in staat om cliënten hierin goed te ondersteunen of zien zij ondersteuning op dit gebied niet als hun rol. Specifieke kennis en vaardigheden op dit gebied zijn vaak te weinig voorhanden. Tegelijkertijd weten we dat de steun van familie, vrienden en medecliënten minstens zo belangrijk is als professionele steun. Verder moet er op het gebied van sociale relaties volop gebruik worden gemaakt van ervaringskennis. Zo bieden zelfhulp- en herstelgroepen goede gelegenheden om het isolement te doorbreken, sociaal kapitaal op te bouwen, en zelfvertrouwen op het gebied van relaties op te doen.

Webinar
Al deze thema’s krijgen volop aandacht in het Webinar “A life less lonely” dat Kenniscentrum Phrenos organiseert. Dit Webinar gaat vooraf aan de uitgestelde live Studiedag Maatschappelijk Herstel en sociale inclusie op 18 november 2021.

Na enige plenaire bijdragen gaan we in praktische sessies in kleine groepen aan de slag met praktijkvoorbeelden over het opbouwen van een rijker sociaal leven en het tegengaan van eenzaamheid.

Programma

Diana Roeg (onderzoeker Tilburg University) en Sarita Sanches (stafmedewerker onderzoek en beleid Kenniscentrum Phrenos) coördineren de dag.

13.00 uur      Opening voorzitters

13.05 uur      Thérèse van Amelsfoort (psychiater en hoogleraar Transitiepsychiatrie aan de Universiteit van Maastricht): Waarom moeten we ons bezighouden met eenzaamheid van mensen met psychische aandoeningen?

13.10 uur      Thomas Pruijsen (Projectmedewerker Werk en Ambassadeurs, Samen Sterk zonder Stigma): Stigma op eenzaamheid – Hoe doorbreken we het?

13.30 uur      Brynmor Lloyd-Evans (Associate Professor, Division of Psychiatry UCL Deputy Director, NIHR Mental Health Policy Research Unit): Meta-analyse onderzoeksresultaten

13.50 uur      Barbara Montagne (Klinisch psycholoog GGZ Centraal): Rol sociale cognitie, ervaringen cliënten, mogelijke ‘oplossingen’

14.10 uur      Korte pauze

14.30 uur      Ronde break-out rooms, ingevuld vanuit praktijken op dit gebied:

1. Sociale inclusie en sociale cohesie  – Yvonne Visser & Laura Müller, Het Bruisnest

2. Verminderen van eenzaamheid, vraaggericht of aanbod gestuurd? – Birgit Sporken, R926

3. ENIK Recovery College – Ton Verspoor, ENIK
Het stille leed dat eenzaamheid heet…. Eenzaamheid leren plaats geven in de peer support leeromgeving.

4. Nabijheid/ seksualiteit – José de Jager, klinisch psycholoog GGz NHN

5. SRH – Eenzaamheid en wat eraan te doen – Jacquelin Zents, Hoofdopleider SRH / Opleidingsmanager RINO

6. Dit Ben Ik – de kracht van oude en nieuwe ervaringen in het terugdringen van eenzaamheid – Lisette van der Meer, senior onderzoeker Lentis ART

15.15 uur      Plenaire terugkoppeling uit de sessies

15.30 uur      Afsluiting

Kosten
Deelnamekosten*  € 50,00
Studententarief €15,00

*) Deelnemers van dit Webinar ontvangen korting bij inschrijving voor de live Studiedag Maatschappelijk Herstel en sociale inclusie op 18 november 2021

Organisatie
Kenniscentrum Phrenos i.s.m. Kwintes, R92, WijzijnMind en Lentis

Lees meer informatie op de website van Kenniscentrum Phrenos

Cookie-instellingen