AW Kajak Congres LVB & Psychiatrie Samen op Koers! verplaatst naar 2021

Start

2020-06-09 at 09:00

End

2020-06-09 at 17:00

The maximum amount of registrations has been reached. You can no longer sign up.

Location

Utrecht

Vanwege de Corona maatregelen wordt het AW Kajak Congres verplaatst naar 2021! De nieuwe datum volgt binnenkort.

Dit congres van de Academische Werkplaats Kajak LVB & Psychiatrie Samen op Koers laat zien welke koers de academische werkplaats vaart wat betreft het bundelen en ontwikkelen van kennis op het gebied van LVB en psychiatrie.

De Academische Werkplaats Kajak heeft als missie om de eigen regie en de maatschappelijke participatie van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek te vergroten. Om dit mogelijk te maken is een goede verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg nodig. Kajak stimuleert een gezamenlijke kennisontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en er worden voorstellen voor scholing en beleid ontwikkeld.

Het congres besteedt natuurlijk aandacht aan het grootschalige en longitudinale onderzoek naar de prevalentie en het beloop van psychopathologie en de behandeleffecten bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB, waar de academische werkplaats nauw bij betrokken is.

In verschillende workshoprondes gaan werkgroepleden van de AW-Kajakwerkgroepen in gesprek over hun bevindingen die geleid hebben tot mooie handreikingen toegespitst op jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB over cognitieve gedragstherapie, middelengebruik en verslaving, traumagerelateerde problemen, psychofarmaca, wilsbekwaamheid, en hechtingsgerelateerde problematiek.  

Het definitieve programma met inschrijfmogelijkheid volgt later.

Cookie settings