8 november: "Over trauma gesproken" / Afscheid Jos de Kroon

Plaats: GGZWNB, Halsteren Samenwerkingspartners: deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met GGZWB en Resilience+

"Over trauma gesproken"
 ISPS studiedag en tevens viering van het afscheid van de GGZWNB van Jos de Kroon

Plaats: GGZWNB, Halsteren        
Samenwerkingspartners: deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met GGZWB en Resilience+

Voor het programma klik hier 
 
Sprekers: 

David van de Berg: Behandeling van PTSD bij psychosen
David van den Berg aan de Vrije Universiteit promoveerde op het onderzoek naar traumabehandeling bij cliënten met psychose, dat hij samen met collega-promovendi Berber van der Vleugel en Paul de Bont heeft uitgevoerd.
Manoëlle Hopchet: Psychose alleen een gevolg van traumatische ervaringen?
Manoëlle Hopchet is klinisch psychologe, psychotraumatherapeute (NtVP) , supervisor psychotraumatologie en EMDR Europe senior Supervisor. Ze is gespecialiseerd in complex trauma en dissociatieve stoornissen. Ze was past president van de European Society for Trauma & Dissociation en is huidig vice voorzitter van het AFTD (Association Francophone du Trauma et de la Dissociation) en voorzitter van het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie. 
Margreet de Pater: Trauma van de ouders hoe werkt dat door naar de kinderen, die later psychotisch worden
Margreet de Pater is sociaal psychiater met pensioen. Zij werkte veel met gezinnen  van mensen met een psychosen, interviewde 47 patiënten en hun families over hun vroegere levens en schreef er een boek over “de Eenzaamheid van de psychose”. 
Jos de Kroon: Het trauma van de psychische geboorte dat door het structuralisme naar voren wordt gebracht
Jos de Kroon is psychiater. Dat trauma Is ook een trauma maar wel een noodzakelijk trauma. Wanneer dit geboorte trauma niet plaatsvindt is de weg naar de psychose open. Deze opvatting lijkt zich paradoxaal te verhouden met de gangbare opvattingen over trauma, maar bij nader inzien toch ook weer niet. 
Jeanny Severijns zal in een workshop over haar eigen ervaring vertellen
Jeanny Severijns is orthopedagoog en ervaringsdeskundige. Na 10 jaar verblijf in psychiatrische instellingen greep zij de kans om weer zelfstandig te gaan wonen en, voor het eerst in haar leven, effectieve traumabehandeling te ondergaan. 
Nanette Waterhout en Paul de Bont: Workshop spreken over trauma’s bij psychosen
Nanette is ervaringsdeskundige, zij schrijft een blog en gedichten op psychosenet en is ambassadeur van samen sterk zonder stigma. 
Paul de Bont is klinisch psycholoog bij GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg en promovendus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Samen met David van den Berg en Berber van der Vleugel verrichtte hij onderzoek naar behandeling van PTSS bij mensen met psychosen. Hun onderzoek toont aan dat psychose-patiënten net als andere mensen profiteren van traumabehandeling. Het stigma dat dit te zwaar en te belastend is, mag zo snel mogelijk verdwijnen. Daarom hebben deze drie onderzoekers cursusmateriaal ontwikkeld voor helpers in de geestelijke gezondheidszorg om het onderwerp trauma te gaan leren bespreken met de doelgroep van ernstig zieke psychiatrische patiënten. 

SCHRIJF HIER IN 
 

0  reacties