Opleiding tot trajectbegeleider Individuele Plaatsing en Steun

ProfielfotoDorothé van Slooten May 11, 2017 631 keer bekeken 0 comments

IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is een uit de Verenigde Staten afkomstige interventie, waarbij (werkzoekende) deelnemers snel in de gekozen functie geplaatst worden, en pas daarna gericht getraind in de benodigde werkvaardigheden (‘place then train’).

Kenmerken van IPS

  • Iedere cliënt die een reguliere baan wil, kan meedoen aan IPS (‘zero exclusion’).
  • Er wordt snel gezocht naar een echte baan.
  • De arbeidswensen van de cliënt staan centraal.
  • Er wordt langdurige ondersteuning geboden, zowel aan de persoon als aan de werkomgeving.
  • IPS is geïntegreerd met behandeling: de trajectbegeleider is lid van een ambulant GGz-team.

IPS vertrekt vanuit het idee dat iedere cliënt die dat wil, kan werken in een reguliere arbeidsplaats. Langdurige trainingen vooraf (‘train then place’) blijven daarbij achterwege. Deelnemers worden snel in de gekozen functie geplaatst, en daarna gericht getraind in de benodigde werkvaardigheden (‘place then train’). Verder maakt de trajectbegeleider altijd deel uit van een ambulant GGz-team, omdat de gebruikelijke afstand tussen GGz-hulp en arbeidsrehabilitatie tot veel afstemmingsproblemen leidt. Meer informatie over IPS vindt u onder andere bij het kennisthema werk en ernstig psychische aandoeningen.

Training IPS-trajectbegeleider

Wilt u als GGz-instelling IPS aanbieden, dan is het van belang om deze implementatie binnen uw organisatie zorgvuldig en planmatig op te pakken. Niet alleen moeten de betrokken professionals vertrouwd gemaakt worden met de visie, uitgangspunten en werkwijze van IPS, maar moet er ook een start gemaakt worden met het organiseren van de samenwerking op teamniveau. Omdat IPS geïntegreerd wordt met GGz-hulp en de trajectbegeleider deel uitmaakt van het multidisciplinaire team, besteedt Kenniscentrum Phrenos expliciet aandacht aan ondersteuning in de verschillende fasen van het implementatieproces.
De IPS-training omvat, afhankelijk van de groepsgrootte, 14 of 17 dagdelen van elk drie uur. Deze training vormt een onlosmakelijk deel van het IPS-implementatietraject, bestaande uit voorlichting, scholing en consultatie. De training is op initiatief van Kenniscentrum Phrenos en in samenwerking met het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen tot stand gekomen.

Download hier aanvullende informatie over de training voor IPS-trajectbegeleiders.

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings