Eendaagse incompany training ‘Over trauma gesproken’©

ProfielfotoTinka Verweij April 03, 2017 214 keer bekeken 0 comments

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat er in de praktijk nog te weinig aandacht aan (de invloed op klachten van) trauma’s wordt gegeven, terwijl het zo behulpzaam en voor cliënten zo belangrijk is om daar wél aandacht aan te geven.

Met de aangeboden kennis, gesprekstechnieken en screeningsinstrumenten in de training ‘Over trauma gesproken’ worden medewerkers in staat gesteld om tot een goed oordeel te komen of verder diagnostisch onderzoek en behandeling zinvol kunnen zijn.

Wat biedt de training?

De training bevordert de sensitiviteit voor trauma en voor de relatie van trauma met ernstige psychische aandoeningen (EPA) zoals in het bijzonder psychotische stoornissen (dus zeker niet alleen PTSS).
 De training biedt kennis en kunde om tot signalering en doorverwijzing te komen (bv naar traumabehandeling, of bv lichamelijk onderzoek/behandeling van trauma-gerelateerd chronisch letsel, of maatschappelijke ondersteuning of politie).

Voor wie?

De training kan gevolgd worden door individuele medewerkers, maar beter – en onze bedoeling – is dat hele teams meedoen, met alle beroepsgroepen die daarin vertegenwoordigd zijn. Want alleen dan kunnen doelstellingen op teamniveau worden behaald met betrekking tot implementeren van werkwijzen die trauma echt op de kaart zetten. Er kunnen in deze opzet veel medewerkers tegelijkertijd deelnemen in de training, liefst zelfs meerdere teams tegelijk. De dag wordt afgesloten met een teamopdracht, waarin de teams concreet uitwerken hoe zij het geleerde toepasbaar gaan maken in hun dagelijkse praktijk.

Traumaenpsychose.nl:
‘Het merendeel van de mensen met psychosen heeft in het verleden ernstige beschadigende ervaringen meegemaakt. Lange tijd was hier te weinig aandacht voor in de GGZ en cliënten die hun trauma’s wilden verwerken vonden geen gehoor.
Gelukkig is hierin verandering gekomen en staat trauma bij psychose tegenwoordig op de kaart. We weten inmiddels dat bij een significant deel van de mensen deze trauma’s ook mede oorzaak van de psychose zijn.
Niet alle psychosen komen voort uit trauma’s, maar in alle psychosen komen levenservaringen tot expressie, soms als oorzaak, soms in de uitingsvorm. Er zit altijd een verhaal achter de psychose, er zit betekenis in, en het is belangrijk om dat samen met de cliënt te gaan begrijpen. Het bespreken van de levensgeschiedenis en het uitvragen van eventuele trauma’s zou dus routine moeten zijn in de GGZ.’

Opzet

Attitude- en vaardigheidstraining van 1 hele dag voor teams/afdelingen van GGz-instellingen.
 De training is gericht op alle disciplines die intakes verzorgen en/of die zorgvragen en zorgbehoeften inventariseren bij mensen met ernstige psychische aandoeningen.
 Voor de deelnemers geldt geen huiswerk en/of literatuurstudie voor- en achteraf.

Programma

– Introductie
– Doel & programma
– Teamreflectie & leerdoelen
– Feiten over trauma & psychose
– Pauze
– Wat gebeurt er als je trauma & PTSS de aandacht geeft die het verdient?
– Het inventariseren van trauma’s: do’s, don’ts en het gebruik van diverse instrumenten
– Lunch
– Praten over narigheid
– Vragen naar trauma
– Het inventariseren van de gevolgen van trauma: do’s, don’ts en het gebruik van diverse instrumenten
– Pauze
– Vervolgacties. Met aandacht voor o.a. rapportage in dossier (sessieverslagen, diagnostiek, behandelplan) en wie-doet-wat
– Tijd voor vragen
– Teamopdracht: Goede voornemens
– Evaluatie

Inhoud

Achtergronden: bewustwording van de rol van trauma vergroten, vergroten van kennis over de relaties tussen trauma en psychose.
Inventariseren van trauma’s: gesprekstechnieken, gebruik van vragenlijsten. Inventariseren van gevolgen: leren om de psychische/psychiatrische symptomen en andere gevolgen van traumatisering in beeld te krijgen.
Gespreks- en stressmanagement: omgaan met onthulling van trauma’s, omgaan met eventuele heftige of bijzondere  reacties, omgaan met psychische symptomen.
Vervolgacties: welke zorgvragen zijn passend bij de gevolgen die de cliënt heeft ondervonden van trauma’s? Leren samenwerken, verwijzen en timen (wanneer doet wie wat?) in de zorg rondom traumaproblematiek.

Leerdoelen

Attitudeverandering en verhoging van competenties van medewerkers in het voeren van gesprekken met cliënten en de verslaglegging en opvolging in cliëntdossiers.
– Verhogen van de traumasensitiviteit
– Competentie om trauma bespreekbaar te maken vergroten
– Kennis hebben van mogelijke vervolgstappen
– In de praktijk brengen!

LET OP

De training reikt kennis en vaardigheden aan om het onderwerp trauma te introduceren en te bespreken met cliënten en daar een vervolg aan te verbinden.
 De training gaat niet in op het vergroten van competentie in die vervolgstappen, zoals bijvoorbeeld het geven van traumabehandeling!

Trainers

De training wordt gegeven door twee trainers, waarvan minimaal één psycholoog die uitgebreide ervaring heeft met het werken met mensen met trauma, psychose/EPA en PTSS en eventueel een ervaringsdeskundige.
– David van den Berg, klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCT, EMDR-therapeut, werkzaam bij Parnassia;
 gepromoveerd op Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-onderzoek
– Paul de Bont, klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR-therapeut, werkzaam bij GGZ Oost-Brabant; promovendus Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-onderzoek
– Janneke Ferwerda, klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCT, EMDR-therapeut, werkzaam bij GGz Noord-Holland Noord
– Irene van de Giessen, directeur Stichting HerstelTalent, adviseur afdeling EPA NVvP, bestuurslid Kenniscentrum Phrenos
– Tonnie Staring, klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR-therapeut, werkzaam bij Altrecht
– Berber van der Vleugel, Gz-psycholoog, supervisor VGCT, EMDR-therapeut, psychotraumatherapeut NtVP, werkzaam bij GGz Noord-Holland-Noord, promovendus Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-onderzoek
– Nanette Waterhout, adviseur ervaringsdeskundigheid Raad van Bestuur GGz Noord-Holland Noord, ambassadeur Samen Sterk zonder Stigma.

Werkwijzen

Inleidingen, powerpoint-presentaties, discussies, oefeningen.

Aantal deelnemers

Minimum: 20 deelnemers; maximum: 40 deelnemers.

Locatie

De GGz-instelling verzorgt de geschikte locatie (inclusief beamer en versterkt geluid) en de catering incl. bijbehorende kosten.

Kosten

– € 3.995,- voor bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen
 (volledige organisatie bij maximaal 40 deelnemers; incl. deelnamecertificaat; excl. accreditatie)
– € 4.995,- voor overige instellingen
 (volledige organisatie bij maximaal 40 deelnemers; incl. deelnamecertificaat; excl. accreditatie) Kenniscentrum Phrenos is vrijgesteld van BTW-heffing.
 De algemene voorwaarden zoals vermeld op de website van Kenniscentrum Phrenos zijn van toepassing.

Bij meer dan 40 deelnemers gelden meerkosten die in nader overleg met de GGz-instelling worden vastgesteld.

Certificaat

Voor het verkrijgen van het certificaat geldt volledige deelname aan de training als voorwaarde. Het certificaat wordt verstrekt door Kenniscentrum Phrenos.

Accreditatie

De verzorging van de accreditatie-aanvraag en de registratie van de deelnemers per beroepsorganisatie kan – tegen meerkosten – worden aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt), het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) en het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en evt. andere beroepsorganisaties.

Deelnemers hebben individueel de mogelijkheid accreditatie te regelen via hun individuele dossier bij de beroepsvereniging(en).

Organisatie

De training is ontwikkeld naar aanleiding van de bevindingen van het Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-onderzoek en wordt in nauwe samenwerking met de Stichting Cognitie en Psychose aangeboden en georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos.
De training wordt alleen ‘incompany’ uitgevoerd, wat betekent dat de training voor één of meerdere teams wordt verzorgd op de locatie van de instelling.

Interesse?

Bij interesse voor de training kunt u contact opnemen via: info@traumaenpsychose.nl

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings