SYMPOSIUM De toekomst van goede VIP zorg in Nederland 13 maart 2020

ProfielfotoKristien Harmsen 24-01-2020 840 keer bekeken 0 reacties

Een van de veelbelovende gezichtspunten in de psychiatrie is het steeds duidelijker onderkennen van de ontwikkelingstrajecten van psychiatrische aandoeningen.

Wat op jonge leeftijd begint als een schijnbaar onschuldige en tijdelijke klacht, kan hardnekkiger blijken te zijn dan gedacht, en kan op de lange duur leiden tot problemen in het functioneren. Er zijn veel aanwijzingen dat tijdig ingrijpen in zo’n vroeg stadium veel narigheid kan voorkomen en herstel kan bevorderen. Dat vergt veel van de organisatie van de zorg, om de jongere doelgroep goed te bereiken. Wanneer eenmaal een psychiatrische aandoening is ontstaan kunnen moderne behandelmethoden worden ingezet die het herstelproces bevorderen. Ook daar geldt: hoe eerder hoe beter, waarbij de aantrekkelijkheid van de wijze waarop de zorg wordt aangeboden heel belangrijk is. Het is lastig in vroege stadia te onderkennen dat er echt wat aan de hand is. Dat vergt specialistische kennis en ervaring. Hoe kunnen we die kennis met elkaar opbouwen? En wat kunnen we doen om ernstige psychische ontregeling in een vroeg stadium te herkennen, en dan de juiste stappen te zetten?

In dit symposium vertelt een ervaringsdeskundige over zijn herstelproces en laten zes psychose-experts het belang zien van vroegtijdige en doeltreffende interventies die beogen de ontwikkeling en progressie van ernstige psychiatrische aandoeningen te voorkomen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan nieuwe interventies en fasen van herstel van psychotische stoornissen. ’s Middags geven drie experts hun visie op hoe goede zorg voor mensen met een psychotische stoornis georganiseerd zou moeten worden. Vervolgens gaan zij met de zaal in debat over hoe de toekomst van de psychose zorg in Nederland eruit zou moeten zien.

Afscheid Lex Wunderink

Met dit symposium wordt afscheid genomen van Lex Wunderink. Lex heeft gedurende zijn loopbaan veel betekend voor de psychosezorg in Nederland, in het bijzonder op het gebied van medicatie strategieën, zowel op wetenschappelijk vlak als zorginhoudelijk. Lex zal het symposium afsluiten met een persoonlijk overzicht over de ontwikkelingen in de psychiatrie over de afgelopen vier decennia.

Congrescomité: Johan Arends, Nynke Boonstra, Marieke Pijnenborg & Jaap van Weeghel
Inschrijving en facturatie vindt plaats vanuit het secretariaat van het Netwerk Vroege Psychose van Kenniscentrum Phrenos, Utrecht.
Wanneer: vrijdag 13 maart 2020
Locatie: DOT Groningen, Vrydemalaan 2, 9713 WS, Groningen
Voor wie: Medewerkers die werken met mensen met een psychosegevoeligheid en andere geïnteresseerden
Deelnamekosten: €50,-
Aanmelden: Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan uitsluitend digitaal via deze link
Accreditatie: is aangevraagd bij NVvP, FGzPt, VSR, en V&VN.

Bekijk het volledige het programma

Download de app: https://my.yapp.us/S36MX2

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen