Symposium De Amsterdamse School: Psychose in de levensloop

Eric van den Bosch December 14, 2018 336 keer bekeken 0 comments

UMC, Academisch Psychiatrisch Centrum-locatie AMC en de Bascule-locatie AMC organiseren op 8 februari aanstaande het symposium De Amsterdamse School. Dit jaar is het thema Psychose in de levensloop.

De doelgroep van het symposium is psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, neurologen, gedragswetenschappers, verpleegkundigen en anderen die bij de zorg voor mensen met een psychische stoornis betrokken zijn. 

Centraal staat de ontwikkeling, impact en behandeling van psychose gedurende de levensloop. Sprekers geven onder meer antwoord op vragen als:

  • Hoe ontwikkelen kinderen realiteitsbesef? 
  • Wat hebben psychotische aandoeningen met autisme gemeen?
  • Hoe kunnen we vroeg helpen bij een dreigende psychotische ontwikkeling?
  • Zijn er nieuwe fundamentele bevindingen die ons begrip van psychose vergroten?
  • Waarom beginnen veel psychosen in de adolescentie?
  • Is behandeling die gebruik maakt van virtual reality een aanwinst?
  • Hoe helpt lotgenotencontact?
  • Wat doe je bij therapieresistentie?
  • Wat is bijzonder aan schizofrenie op oudere leeftijd?

Meer informatie en registratie op de website.

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings