Klinische psychose voorspeld door meer dan psychotische symptomen

04-01-2021 20 keer bekeken 0 reacties

Het concept Ultra High Risk (UHR, klinisch hoog risico op psychose) is ontwikkeld om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden bij een eerste psychose. In de praktijk krijgt slechts een klein deel van de groep daadwerkelijk een psychose. Is UHR klinisch relevant?

Uit recent onderzoek naar de UHR-groep blijkt dat slechts 4,7% per jaar een psychose doormaakt. In een Nederlandse studie werd onderzocht in welke mate de incidentie van klinische psychose aan de risicofactoren 'risico op psychose' en 'diagnoses van niet-psychotische psychische stoornissen' kan worden toegeschreven. Daarbij werd ook de populatie attributieve factor (PAF) van de incidentie van klinische psychose in te schatten: welk deel van de incidentie kan aan de risicofactoren worden toegeschreven?

Er werd een associatie gevonden tussen een voorafgaande diagnose voor een stemmingstoornis, psychose UHR-status en drugverslaving enerzijds en een toegenomen risico op een klinische psychose anderzijds. De incidentie van klinische psychose in de bevolking was voor 85,5% toe te schrijven aan voorafgaande psychopathologie. De onderzoekers concluderen dat psychosepreventie wellicht effectiever is als het zich richt op een bredere psychopathologie dan alleen psychotische symptomen.

Lees hier de samenvatting.

Guloksuz et al. (2020). Association of preceding psychosis risk states and non-psychotic mental disorders with incidence of clinical psychosis in the general population: a prospective study in the NEMESIS-2 cohort. World Psychiatry. Jun;19(2):199-205.

0  reacties

Cookie-instellingen