Gebrek aan motivatie staat centraal bij eerste psychose

July 20, 2020 19 keer bekeken 0 comments

Psychotische stoornissen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende symptoomdimensies. De netwerkanalyse van de psychopathologie, voor een deel ontwikkeld door Borsboom in Nederland, wordt steeds meer in psychiatrisch onderzoek toegepast. Zo ook in een onderzoek uit Hong Kong.

Bij netwerkanalyse worden psychische stoornissen opgevat als complexe dynamische systemen van met elkaar interacterende en mogelijk elkaar versterkende symptomen. In het onderzoek uit Hong Kong werden 16 variabelen van een groep met een Eerste Psychotische Episode (EPE) verzameld om daarmee een netwerk te construeren en daaruit de belangrijkste variabelen te identificeren.

Het bleek dat gebrek aan motivatie de meest centrale positie innam en de sterkste associaties had met andere psychopathologische, psychosociale en premorbide variabelen in het netwerk. De cognitieve variabelen zijn sterk met elkaar verbonden maar stonden los van de andere variabelen; ze vertegenwoordigen een onafhankelijk construct. Negatieve symptomen nemen een centrale plaats in bij een EPE en beïnvloeden klinische en functionele uitkomsten.

Lees hier de samenvatting.

Chang WC, Wong CSM, Or PCF, Chu AOK, Hui CLM, Chan SKW, Lee EMH, Suen YN, Chen EYH. (2019). Inter-relationships among psychopathology, premorbid adjustment, cognition and psychosocial functioning in first-episode psychosis: a network analysis approach. Psychol Med. Aug 27:1-9.

0  Comments

Cookie settings