Overgang na VIP-interventie kan beter

July 13, 2020 28 keer bekeken 0 comments

Uit onderzoek komt naar voren dat de positieve impact van de Vroege Interventie bij Psychose (VIP)-interventie na ontslag niet altijd blijvend is. In een Engels onderzoek werd gekeken naar belemmerende en bevorderende factoren bij de overgang naar vervolgbegeleiding.

Mensen die een vroege psychose meemaken worden in Engeland over het algemeen goed opgevangen door Vroege Interventie bij Psychose (VIP)-teams (Early Intervention in Psychosis Services -EIPS). De VIP-interventie is multidisciplinair, intensief, outreachend en kan maximaal 3 jaar duren. De cliënten worden daarna overgedragen aan de huisarts of aan een tweede-lijns ambulante ggz-instelling (Community Mental Health Team- CMHT), waar de zorg veel minder intensief is.

In dit Engelse kwalitatieve onderzoek werden hulpverleners uit VIP-teams geïnterviewd, met name maatschappelijk werkers en ggz-verpleegkundigen. Er werden 4 thema’s onderscheiden: I. Uitgesteld ontslag: cliënt kan nergens heen. II. Samenwerking tussen verschillende instellingen. III. Therapeutische relaties. IV. Planning van ontslag.

Lees hier de volledige samenvatting.

Woodward S, Bucci S, Edge D, Berry K. (2019). Barriers and facilitators to "moving on" from early intervention in psychosis services. Early Interv Psychiatry. Aug;13(4):914-921.

0  Comments

Cookie settings