In dezelfde mate depressie en angst bij Eerste Psychotische Episode

June 29, 2020 36 keer bekeken 0 comments

In de literatuur wordt vaak vermeld dat mensen die een psychose doormaken of tot de groep met Ultra High Risk (UHR) op een psychose behoren vaak comorbide angst- en/of depressiesymptomen hebben.

Ook wordt erop gewezen dat die symptomen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en het in stand houden van psychotische ervaringen. De schattingen van de prevalentie van depressie bij schizofrenie lopen uiteen van 7% tot 70% en die voor angst van 35% tot 65%. In een Engelse systematische review en meta-analyse werd gezocht naar de prevalentie van comorbide angst- en depressieve stoornissen bij groepen met EPE waarbij gelijktijdig deze drie domeinen in kaart werden gebracht.

In de studies werd zowel een maat gebruikt om angst en depressie als een maat om de relatie tussen beide stoornissen te meten. Uit de meta-analyse blijkt dat bij personen met EPE angst- (23%)- en depressieve- (29%) stoornissen in ongeveer dezelfde mate gelijktijdig voorkomen, hoewel de betrouwbaarheid van deze waardes moet worden getemperd door de grote heterogeniteit tussen de studies.

De auteurs raden aan om bij de behandeling van EPE ook cognitieve gedragstherapie (CGT) in te zetten gericht op angst en depressie.

Lees hier de samenvatting.

Wilson RS, Yung AR, Morrison AP. (2019). Comorbidity rates of depression and anxiety in first episode psychosis: A systematic review and meta-analysis. Schizophr Res. 2019 Nov 29.

0  Comments

Cookie settings