Factoren voor ervaren kwaliteit van leven in eerste fase van een psychose

27-06-2019 52 keer bekeken 0 reacties

Tijdens een vroege psychose heeft de ervaren kwaliteit van leven invloed op de mate waarop cliënten aan behandelingen willen deelnemen.

In deze Amerikaanse meta-analyses werd onderzocht welke associaties gevonden worden tussen de verschillende soorten symptomen, Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP) en Kwaliteit van Leven.

Uit de eerste meta-analyse bleek dat een lage kwaliteit van leven wordt geassocieerd met een toename van de ernst van de symptomen. Deze associatie was het sterkst bij negatieve symptomen en algemene psychopathologie. In de studies die ten grondslag lagen aan de meta-analyse werden verschillende meetinstrumenten gebruikt. Het bleek verschil uit te maken welk meetinstrument gebruikt wordt.

Uit de tweede meta-analyse bleek dat er een negatieve relatie is tussen de DOP en de kwaliteit van Leven. Dat betekent dat hoe langer een DOP duurt des te lager de KvL wordt.

Omdat de presentatie van allerlei psychotische symptomen en de DOP de kwaliteit van leven beïnvloeden en de die weer invloed heeft op therapietrouw is het van belang bij dit soort symptomen zo vroeg mogelijk te interveniëren.

Lees hier de samenvatting

Watson P, Zhang JP, Rizvi A, Tamaiev J, Birnbaum ML, Kane J (2018). A meta-analysis of factors associated with quality of life in first episode psychosis. Schizophr Res. 2018 Dec;202:26-36.

0  reacties