Pilot om met NECT zelfstigma te verminderen

June 24, 2019 343 keer bekeken 0 comments

Kenniscentrum Phrenos heeft in samenwerking met de Israëlische hoogleraar Ilanit Hasson‐Ohayon een pilot opgezet naar de haalbaarheid van NECT in Nederland. NECT is een groepsinterventie om zelfstigma/zelfstigmatisering te bestrijden. Widel van Son vertelt er meer over.

Zelfstigma, het overnemen van (voor)-oordelen over psychische stoornissen, beïnvloedt herstel ongunstig. Mensen laten zich afremmen door het beeld dat anderen van hen zouden kunnen hebben en nemen hierdoor minder initiatief op sociaal gebied en in het hervatten van maatschappelijke deelname. Dit zorgt voor een slechtere prognose. In de behandeling van mensen met EPA en/of psychotische stoornissen is daarom meer aandacht gekomen voor het bestrijden van zelfstigma.

Uit onderzoek  van Yanos en anderen (2019) is gebleken dat NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy) hiervoor een effectieve behandelvorm is.

De therapie bestaat uit drie componenten:

  • psycho-educatie over (zelf)stigma,
  • cognitieve herstructurering gericht op het vervangen van negatieve gedachten vanuit zelfstigma naar meer helpende gedachten, en
  • een narratief gedeelte waarin deelnemers leren een meer positieve kijk te ontwikkelen op het eigen levens/herstelverhaal.

Instellingen die deelnemen aan de pilot zijn Parnassia Groep met FACT Zaandam en FACT Castricum, Molemann Mental Health met Centrum de Brouwerij in Amsterdam en GGNet met het VIP-team Apeldoorn Zutphen en Polikliniek Zevenaar.

FACT Castricum, VIP team Apeldoorn Zuid hebben half juni de sessies afgerond. Molemann zal naar verwachting in juli zo ver zijn, van FACT Zaandam en RGZ-Zevenaar wordt afronding in augustus verwacht.

Op grond van de ervaringen bij VIP-team Apeldoorn-Zutphen, is GGNet voorlopig enthousiast over deze behandelvorm. De deelnemers hebben de cursus als heel positief ervaren, vooral vanwege de onderlinge herkenning en steun, de verschillende gezichtspunten die ze van elkaar krijgen aangereikt en het meer positieve zelfbeeld dat ze opdeden bij de sessies. Wat de effecten zijn kan nog niet gezegd worden. De resultaten worden in het late najaar verwacht. Daarbij zal ook informatie gegeven worden over de ervaringen van cliënten en professionals tijdens en na de groepsinterventie.

Voor meer informatie kunt u mailen met Suzan Oudejans, coördinator Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie: soudejans@kcphrenos.nl

Referentie:

Yanos, P.T., Lysaker, P.H., Silverstein, S.M., Vayshenker, B., Gonzales, L., West, M.L., & Roe, D. (2019). A randomized-controlled trial of treatment of self-stigma among persons diagnosed with schizophrenia-spectrum disorders. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Door Widel van Son, klinisch psycholoog VIP Apeldoorn-Zutphen GGNet

0  Comments

Cookie settings