Pilot NECT gestart

February 11, 2019 49 keer bekeken 0 comments

Kenniscentrum Phrenos is een pilotonderzoek gestart waarin gekeken wordt naar de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van de NECT-interventie in Nederland. Dat is een interventie gericht op het verminderen van zelfstigma bij mensen met een psychische kwe

De Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT)‐behandeling is ontwikkeld onder invloed van de patiëntenbeweging in de GGz. Ook kennis over de invloed van stigma op identiteitsvorming en de rol van het eigen persoonlijke narratief daarin vormden een belangrijke stimulans voor de oorspronkelijke ontwikkelaars uit Israël en de Verenigde Staten. Tijdens het congres All inclusive op 1 februari jl. was er al een workshop aan gewijd.

Bij NECT leren deelnemers ze hoe ze geïnternaliseerd stigma kunnen herkennen en hoe nadelig stigmatiserende overtuigingen zijn voor de persoonlijke identiteit. Door een eigen persoonlijk verhaal – het narratief –  kunnen ze zichzelf beter begrijpen en merken ze dat de aandoening niet bepalend hoeft te zijn voor de eigen identiteit.

De teams die aan de pilot deelnemen zijn in januari van start gegaan. Successen en knelpunten in de uitvoering worden tussen de teams besproken tijdens intervisiebijeenkomsten.In de zomer van 2019 vindt het laatste meetmoment plaats, waarna naar schatting eind 2019 de eerste resultaten beschikbaar zullen komen.

Lees meer over de pilot op de site van Kenniscentrum Phrenos.

0  Comments

Cookie settings