VIP-teams en verslavingszorg 

14-01-2019 873 keer bekeken 0 reacties

In opdracht van het NVP is een brochure ontwikkeld over hoe VIP-teams kunnen omgaan met verslavingsproblematiek. Geen richtlijn of protocol, maar wel tips en adviezen waar VIP-teams gebruik van kunnen maken in de behandeling van psychose in combinatie met middelengebruik.

Bij de behandeling van psychoses blijkt middelengebruik - met name van cannabis - vaak een factor die bijdraagt aan ontstaan en blijven bestaan van de problematiek. VIP-teams hebben daar vaak niet de specialistische kennis voor in huis en blijven zitten met vragen over de beste behandeling. Moet hulp geïntegreerd worden aangeboden, of laat je het juist bij de verslavingszorg? Is er voldoende kennis aanwezig binnen de VIP-teams over verslaving, moet deze kennis worden uitgebreid of moet je juist gebruikmaken van de kennis die al aanwezig is binnen de verslavingszorg? 

In opdracht van het NVP deden SPH-studenten van de Hogeschool Utrecht (HU) onderzoek naar het huidige kennisniveau over verslavingszorg binnen de VIP-teams. Ook onderzochten zij hoe de omgang met de verslaving onderdeel is van de behandeling en hoe goede zorg op dit gebied eruit zou moeten zien. Zij kwamen tot aanbevelingen op vier terreinen: samenwerking, bejegening, systeem en motivatie.

Hun onderzoek is na te lezen in de brochure 'De Gouden Hand - Van de handen in het haar naar de handen in elkaar'. De brochure is hier te downloaden.
 

0  reacties

Cookie-instellingen