Oproep voor psychiaters om vragenlijst in te vullen

21-12-2018 321 keer bekeken 0 reacties

In de Hamlett-studie wordt geprobeerd een indruk te krijgen van hoe Nederlandse psychiaters medicatie voorschrijven bij eerste psychose, en hoe ze aankijken tegen afbouwen. Daarvoor is er een vragenlijst gemaakt die via NVvP is uitgezet. U kunt ook hier de vragenlijst invullen.

Medicatiebeleid na herstel van een eerste psychose

Mensen die een eerste psychose hebben gehad krijgen over het algemeen een antipsychoticum voorgeschreven. Na remissie adviseren de richtlijnen om minstens één a twee jaar onderhoudsmedicatie voor te schrijven. Dit is gebaseerd op meerdere studies die aantonen dat vroeg stoppen met medicatie na een eerste psychose de kans op een terugval vergroot. Er zijn echter ook studies die laten zien dat cliënten die wel vroeg medicatie afbouwen, over een langere periode gezien, uiteindelijk niet vaker terugvallen maar wel beter functioneren. Hoe lang antipsychotica nu eigenlijk moet worden voorgeschreven is dan ook onderwerp van discussie. Wereldwijd zijn er een paar studies gaande die hier naar kijken. Eén van die studies loopt op dit moment in 23 instellingen in Nederland; de Hamlett studie.

Totdat Hamlett en andere studies ons straks meer duidelijkheid kunnen geven zijn de huidige richtlijnen voorlopige het beste houvast. Maar het blijven slechts richtlijnen. In de dagelijkse praktijk zijn er tal van situaties die ertoe leiden dat de richtlijn niet wordt gevolgd. Soms is dat niet mogelijk, soms is dat niet verstandig en soms is het niet duidelijk wat nu de beste optie is. 
Naast specifieke kenmerken van de cliënt, de omgeving en de situatie op dat moment, zal ook de mening en ervaring van de behandelaar een rol spelen. Sommige behandelaren zijn voorzichtig in het langer voorschrijven van antipsychotica terwijl anderen juist weer terughoudend zijn in het afbouwen daarvan. We vermoeden daarom dat de reguliere zorg in Nederland op dit punt nogal heterogeen is maar eigenlijk weten we dat niet goed. Dat willen we graag onderzoeken. 

In dit onderzoek proberen we te achterhalen hoe in de dagelijkse praktijk het medicatie beleid bij cliënten met een eerste psychose er uit ziet. We hopen zo antwoord te krijgen op onder andere de volgende vragen; in hoeverre worden de richtlijnen gevolgd, is er veel variatie in het beleid tussen behandelaren onderling, en op basis van welke factoren worden beslissingen genomen?

We hopen dat u ongeveer 10 minuten vrij kunt maken om de vragenlijst in te vullen!

https://respondents.arkin.nl/nq.cfm?q=C3536F53-B777-4F82-920A-318574E35974


 

0  reacties