Effectiviteit van Sociale Hersteltherapie op korte en lange termijn onderzocht

17-12-2018 47 keer bekeken 0 reacties

In twee Britse studies is door de onderzoeksgroep die de Sociale Hersteltherapie ontwikkelde gekeken naar de effectiviteit ervan. In de eerste studie werd gekeken naar de effectiviteit na afloop van de negen maanden durende Sociale Hersteltherapie, in de tweede naar de situatie na twee jaar.

In een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep met cliënten met een niet-affectieve eerste psychose met ernstige sociale beperkingen (minder dan 30 uur per week gestructureerde activiteiten) werd de Sociale Hersteltherapie in drie stappen aangeboden: a. een goede therapeutische relatie opbouwen en problemen inventariseren; b. in onderling overleg nieuwe sociale activiteiten voorbereiden; c. de cliënt gaat daadwerkelijk een gedragsexperiment aan. Er werd gemeten op baseline, na 9 en 15 maanden. Na 9 maanden werd er een klinisch relevante toename van gestructureerde activiteiten geconstateerd van 8,1 uur. Door de grote mate van drop out in de controlegroep werd de vergelijking na 15 maanden lastiger.

In een vervolgonderzoek werd gekeken naar de effectiviteit op langere termijn. De primaire uitkomstmaat was de tijd besteed aan regulier betaald werk, opleiding of vrijwilligerswerk. Na 2 jaar bleek dat 25% van de deelnemers met een niet-affectieve psychose van SH-groep in het afgelopen jaar regulier betaald werk had gehad. In de controlegroep had in die tijd niemand deze activiteit uitgeoefend. Betrokkenheid bij andere sociale activiteiten (o.a. opleiding en vrijwilligerswerk) was in beide groepen in dezelfde mate toegenomen. Gemiddeld was er bij beide groepen geen verslechtering van de symptomen gemeten, ondanks dat er meer aan sociale activiteiten was deelgenomen.  

Lees de samenvattingen hier en hier of download hier en hier de volledige onderzoeken.


Fowler D, Hodgekins J, French P, Marshall M, Freemantle N, McCrone P, Everard L, Lavis A, Jones PB, Amos T, Singh S, Sharma V, Birchwood M. (2018). Social recovery therapy in combination with early intervention services for enhancement of social recovery in patients with first-episode psychosis (SUPEREDEN3): a single-blind, randomised controlled trial. Lancet Psychiatry. Jan;5(1):41-50.
 

Fowler D, Hodgekins J, French P. (2017). Social Recovery Therapy in improving activity and social outcomes in early psychosis: Current evidence and longer term outcomes. Schizophr Res. 2017 Oct 22

 

  

0  reacties