Contactpersonenoverleg NVP op 7 november

18-10-2018 0 reacties

Kom op 7 november naar het NVP contactpersonenoverleg. Actuele ontwikkelingen op het gebied van vroege psychosezorg passeren de revue, maar er zal ook dieper ingegaan worden op Rijgeschiktheid bij psychose: de regelgeving, de criteria en hoe ga je daar als behandelaar/patient mee om? Interessant dus

De contactpersonenoverleggen zijn bedoeld voor belangstellende professionals, ervaringsdeskundigen (cliĆ«nten en naasten) en beleidsmakers, die namens hun team inhoudelijk uitwisselen over de ontwikkelingen rond vroege psychosezorg. De ervaring leert dat er elke keer veel van elkaar te leren en horen is. Een leuke en inspirerende bijeenkomst dus. Geef je gelijk op en kom ook!

AANMELDEN:  jhuls@kcphrenos.nl

AGENDA

Datum: Woensdag 7 november 2018 van 15.00 tot 18.00 uur

Locatie : Da Costakade 45 te Utrecht

15.00 uur             Opening door Nynke Boonstra (voorzitter Commissie NVP)

15.05 uur             Verslag contactpersonenoverleg 28 maart 2018 (klik hier)

15.15 uur             Nieuws en bijeenkomsten vanuit de commissie NVP

                               Onderwerpen zijn onder meer:

  • Terugblik Netwerkconferentie 2018
  • Masterclass 2019
  • Model Voor Intercollegiale toetsing (MoVIT)
  • Wetenschappelijk nieuws
  • Platform/website NVP
  • Overige actuele zaken

15.45     uur         Teampitch

  • Parnassia: VIP-team Rotterdam Noord
  • Mondriaan: FACT-teams Heerlen en Maastricht

 16.15 uur             PAUZE

16.30 uur             Thema:  Rijgeschiktheid bij Psychose  o.l.v. werkgroep RijP (Voorz. Widel van Son)

De adviesnota Rijgeschiktheid wordt in het najaar van 2018 geautoriseerd en aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Gezondheidsraad aangeboden. Wat houdt het advies in en wat betekent dit in de praktijk voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid en hun behandelaars?

17.55 uur             Rondvraag en afsluiting

0  reacties