Moet de focus bij zorg voor mensen met vroege psychose op jongeren liggen?

ProfielfotoDorothé van Slooten October 02, 2015 591 keer bekeken 4 comments

In de visie van het NVP wordt vermeld:

"Iedere jongere in Nederland die een psychose krijgt, ontvangt state of the art vroege psychose zorg."

Enkele leden van het contactpersonenoverleg vonden dat de term "jongere" de beoogde doelgroep tekort doet. Immers, er zijn ook ouderen die een eerste psychose doormaken. 

Wat vind jij hiervan? Moet de term "jongeren" vervangen worden en zo ja, waardoor?

4  Comments

Wim Veling November 11, 2015

Tja. Er zijn wat accent verschillen in behandeling denk ik.
Bij jongeren gaat het meer over ontwikkeling naar volwassenheid in de knel komt, halverwege school, eerste baan, vaste relatie, etc.
De ontreddering en ontregeling door eerste psychose is op latere leeftijd niet minder groot..

Widel van Son October 09, 2015

De vraag is: moeten we kiezen?

Inhoudelijk zijn we het helemaal eens. Het is heel belangrijk dat jongeren met een psychose tijdig een goede behandeling krijgen, en dat geldt ook voor andere leeftijdsgroepen.
Waarom is het belangrijk te focussen? Wat winnen we daarmee als het gaat om vroege interventie?

Chrissie Koks October 06, 2015

Helemaal eens dat iedereen in Nederland die een psychose ontwikkelt 'State of the art' zorg moet krijgen. Ik denk echter ook dat we binnen het netwerk voor Vroeg psychose een focus moeten kiezen. Aangezien de grootste groep jongeren/ jong volwassenen (tot 35?) betreft, zou ik me er goed in kunnen vinden als de keuze juist wel op deze doelgroep valt, mede omdat bij deze groep nog veel ontwikkelingstaken op diverse levensgebieden aandacht nodig hebben.

Widel van Son October 05, 2015

Het is een misvatting dat iedereen die een eerste psychose krijgt jong is. Ook boven de 40 jaar kunnen mensen nog steeds een eerste psychose krijgen, en is dat vaak desastreus voor het leven dat ze hebben opgebouwd.

Natuurlijk hebben jongeren nog veel meer levensjaren voor zich liggen, en zijn er bij ontregeling veel ontwikkelingstaken die verstoord kunnen worden. Maar als je je leven op orde hebt en het komt ineens op zijn kant te liggen tgv een psychose is het leed er niet minder om, en is deskundige intensieve hulp net zo goed noodzakelijk om weer te herstellen.

Waarom ons beperken tot jongeren? Ik ben voor “Iedereen in Nederland die een psychose krijgt, ontvangt state of the art vroege psychose zorg.”

Cookie settings