Contactpersonenoverleg NVP

154 keer bekeken

Start

2019-10-02 at 15:00

End

2019-10-02 at 18:00

The maximum amount of registrations has been reached. You can no longer sign up.

Location

Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht

Op woensdag 2 oktober wordt in Utrecht weer het NVP-contactpersonenoverleg georganiseerd. Er zal uitgebreid aandacht zijn voor recente ontwikkelingen binnen VIP en het NVP, maar ook tijd voor verdieping op het thema Toekomst van VIP. Mis het niet, neem je collega mee en geef je op!

 • Datum :         Woensdag 2 oktober 2019
 • Aanvang :     15.00 - 18.00 uur
 • Locatie :        Da Costakade 45 te Utrecht
 • Opgeven:      jhuls@kcphrenos.nl                       

15.00 uur             Opening (door Dorothé van Slooten, ondersteuner NVP, vervanger Nynke Boonstra)

15.05 uur             Verslag contactpersonenoverleg 10 april 2019 (klik hier)

15.10 uur             Nieuws en bijeenkomsten vanuit de commissie NVP

                               Onderwerpen zijn onder meer:

 • Nieuw logo NVP
 • Netwerkconferentie 10-12-2019
 • Masterclass 2020
 • Subsidieaanvraag Psycho-educatie voor naasten van mensen met een vroege  psychose
 • Wetenschappelijk nieuws
 • Overige actuele zaken

15.30 uur             Teampitch

                       Twee teams presenteren de ontwikkelingen in hun team:

 • VIP-team, GGZ Drenthe (Gerard Rijsbergen)
 • VIP-team, Reinier van Arkel (Peter Martens)

16.00 uur             PAUZE

16.15 uur              Themaverdieping: Toekomst van VIP

 1. Anouk Haazelager/Rimke van der Geest: Waar is VIP Amsterdam het afgelopen jaar mee bezig geweest, wat heeft men geleerd hebben van werkbezoeken in het land? Wat zijn de speerpunten voor de toekomst?
 2. Tamar Kraan/Jara Bouws: TeamUp is een team dat vroege detectie en behandeling van jongvolwassenen van 18-35 jaar met UHR symptomen combineert met behandeling van eventuele comorbiditeit. Op deze manier kan het team acties en keuzes in het behandelproces goed afstemmen vanuit inhoud en minder vanuit praktische overwegingen (beperkingen door wachtlijsten, DBC minuten, personeelsgebrek, etc.).
 3. Jaap van Weeghel: Uitkomsten internationale effectiviteitsstudies VIP

17.55 uur             Rondvraag

18.00 uur             Afsluiting

 VERGEET NIET JE AAN TE MELDEN BIJjhuls@kcphrenos.nl

Cookie settings